.CC, magazine van Mediq CombiCare

Enkele publicaties

Focus op katheterzorg  - Katheters om de blaas mee te legen zijn er in vele soorten en maten.Maar is die variatie ook noddzakeiljk? En is het reëel om ieder product te vergoeden. Op de beleidsafdeling van Achmea kijken ze er naar.

Altijd klaarstaan - De CCUVN procudeerde voor de viering van haar 35-jarig bestaan de documentaire Shit! de film. Die laat de dagelijkse gevolgen van de chronische darmziekte goed zien, zegt directeur Tineke Markus.

Dwarslaesie Organisatie Nederland - ''Verstrekking continentiematerialen vereist maatwerk'', zegt voorzitter Jos Dekkers.