Hoofd- en eindredactie

Eindredacteur - Sinds januari 2017 ben ik eindredacteur bij Spotlight!, het magazine van Vitiligo.nl dat iedere drie maanden verschijnt. Na een jaar (bege)leidde ik de restyling van het tijdschrift in nauw en prettig overleg met de hoofdredacteur, vormgever en het bestuur. Het blad ging bovendien van 20 naar 24 pagina's en nieuwe adverteerders zijn gevonden om de kosten te drukken. Ook een nieuwe drukkerij werd gevonden: goedkopere drukkosten voor dezelfde kwaliteit.

Eind-/hoofdredacteur - Bijna tien jaar was ik eind- en daarna hoofdredacteur bij het full colour-kwartaalblad Vooruitgang. Ik begeleidde het creatieve proces met de redactie, zette producties uit onder freelancers. Onderhield nauw contact met het beroepsveld en de leden, overlegde met de vormgever bij het tot standkomen van het tijdschrift.